کلینیک توانبخشی توانا

نگاه کردن زیاد کودکان به صفحه نمایشگر رشد مغزی آنان را کمتر می‌کند نگاه کردن زیاد کودکان به صفحه نمایشگر رشد مغزی آنان را کمتر می‌کند تاثیر منفی زیاد نگاه کردن کودکان به صفحات نمایشگرها ارزیابی رایگان گفتارو زبان دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی ارزیابی رایگان گفتارو زبان دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی ارزیابی رایگان گفتارو زبان دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی چه کسانی نیازمند مراجعه به کاردرمانی هستند؟ چه کسانی نیازمند مراجعه به کاردرمانی هستند؟ اهمیت و ضرورت کاردرمانی بموقع و تاثیرات آن     در چه زمانی والدین باید به مراکز گفتاردرمانی و آسیب شناسان گفتار و زبان مراجعه داشته باشند؟ در چه زمانی والدین باید به مراکز گفتاردرمانی و آسیب شناسان گفتار و زبان مراجعه داشته باشند؟ اهمیت و ضرورت گفتاردرمانی بموقع کودکان تاخیر در رشد زبانی (سندروم داون ) تاخیر در رشد زبانی (سندروم داون ) ازمیان هر هشتصد کودک،یک کودک دچار این عارضه است. این سندروم به نام جان لنگدون دان (Down Langdon John )نامگذاری شده است که پزشکی انگلیسی و اولین شخصی بود که در سال ۱۸۸۷ ،علائم این عارضه را تشریح کرد. علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کروموزومی است که در مراحل جنینی و هنگام تقسیم سلولی رخ می دهد.